5 Steg: Hur sorterar man Sopor i hushållet?

Sopor

Sopor är kanske ett av de mest förekommande avfall när vi städar. Faktum är att ett professionella städföretag vanligtvis har specialiserade planer för hur man hanterar avfall som sopor av alla slag.

Här berättar vi hur du kan börja sortera sopor effektivt och utan att behöva oroa dig för något. På så sätt lär du dig inte bara att hantera dina sopor. Om inte det räcker, så hjälper du också till att ta hand om planeten på samma sätt som ett ansvarsfullt städföretag gör.

1. Placera behållare för olika typer av Sopor

Det första du bör göra är att placera ut behållare för de olika typerna av avfall. Här hittar vi 3 huvudklassificeringar, återvinningsbart avfall, organiskt avfall och sådant som inte kan återvinnas och är oorganiskt.

Samtidigt kan du placera olika behållare för de olika typerna av återvinningsbart avfall, eftersom vi har kartong, PET, glas, aluminium osv. För att återvinningsstrategin ska bli framgångsrik är det nödvändigt att ge människor rätt verktyg för att förbättra renligheten i alla typer av utrymmen. Detta kommer också att göra städföretagets uppgift lättare.

Läs tryggmax för tips om hus du delar upp dina sopor

2. Dela upp avfallet

När sopkärlen är på plats är nästa steg att dela upp soporna i behållarna. På ena sidan tömmer du till exempel kartong i en behållare, PET i en annan, glas i en annan och aluminium i ännu en.

På den andra sidan placerar du det organiska avfallet så att det kan användas för kompostering. Det sista steget är att placera allt som inte kan återvinnas eller komposteras i en annan behållare för förbränning eller destruktion. Om du hanterar farligt avfall behöver du en separat behållare för det.

3. Ge återvunnet avfall till ett återvinningsföretag.

En fördel med att ha ett städföretag är att de ofta har stöd av återvinningsföretag när det gäller sopor. Detta gör hanteringen av avfallet mycket enklare.

Om du överlämnar sopor till ett återvinningsföretag blir det också mycket lättare att gynna miljön. Dessa typer av företag tar hand om avfallshanteringen och återvinningen, vilket gör att miljönyttan blir mycket större.

4. Organiska produkter till komposten

Om du inte har den nödvändiga utrustningen för att göra din egen kompost är nästa steg mycket enkelt, leta efter ett företag som har den nödvändiga utrustningen för att göra det. Kompostering måste nämligen göras mycket noggrant för att man ska kunna dra nytta av den.

Att överlämna det organiska materialet till komposteringsföretagen gör allt mycket enklare. De kommer att ta hand om att göra det mesta av det för att förvandla det som en gång skulle vara avfall till organiskt gödningsmedel som kan användas för att ge näring åt växter och grödor.

5. Skapa kommunikationsstrategier

Slutligen ska du alltid kommunicera till människor att du genomför återvinningsprogram eller att du samarbetar med ett städföretag för att ta hand om miljön. Det är därför som kommunikation spelar en viktig roll.

Sopor

Så vad vi rekommenderar är att du skapar en rad strategier och åtgärder som hjälper till att visa människor, om du är ett företag, eller din familj, om du är en privatperson, vad du gör. På så sätt vet alla att ni tar hand om miljön och vet därför vad de måste göra. Läs mer om avfallshantering.

Om du vill ha mer tips för familjen och hemmet; läs denna artikel om att klippa och ta hand om ditt barns hår.

I bloggen Fsek så kan du läsa om miljövänligt städhjälp.

Få tips på hur du kan städa på ett miljövänligt sätt på denna blogg acci.

I denna bloggen jeapie kan du läsa om teknik.